Chào mừng các con trở lại trường/ lớp sau 3 tháng nghỉ tết dài ơi là dài nè.