THÔNG BÁO

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, phụ huynh vui lòng thực hiện một số yêu cầu sau:

1. Khi trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở phụ huynh vui lòng cho trẻ nghỉ ở nhà.

2. Phụ huynh và trẻ đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

3. Phụ huynh đưa, đón trẻ ngoài cổng trường, không vào khu vực sinh hoạt của trẻ; trau đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ với giáo viên chủ nhiệm khi đưa trẻ đến trường.

-  Ngày 11/5/2020 các cháu đi học trở lại.
 - Thời gian đón trẻ từ 6h30 đến 7h00
- Tuần đầu tiên: 
. Từ 16h00 trả nhóm trẻ 25-36 tháng;
. Từ  16h10 trả trẻ 3 lớp 3-4 tuổi;
. Từ  16h20 trả trẻ lớp 4-5 tuổi;
. Từ  16h25 trả trẻ  lớp 5-6 tuổi A
. Từ 16h30 trả trẻ lớp 5- 6 tuổi B và 5- 6 tuổi C
- Tuần thứ 2 trở đi: Khi đã ổn định thì trả trẻ như sau:
+ Trẻ 25-36 tháng trả lúc 16h15.
+ Trẻ 3-4 tuổi trả lúc 16h20.
+ Trẻ 4-5 tuổi trả lúc 16h25.
+ Trẻ 5-6 tuổi trả lúc 16h30 và chia theo hai hướng đi 
. Hình thức trả trẻ: Giiáo viên của lớp dẫn trẻ ra tại cổng chính để trả trẻ.

Rất mong phụ huynh quan tâm phối hợp vì sức khỏe của con em chúng ta và chung tay vì cộng đồng. Cảm ơn tất cả phụ huynh đã quan tâm đọc tin. 

Trân trọng cảm ơn./.